Czy warto się uczyć przez całe życie?

Kontakt

Czy warto się uczyć przez całe życie?

Rozwój to klucz do sukcesu zawodowego. Żeby go osiągnąć nie wystarczy zmienić pracę, która nam  z nie odpowiada z różnych powodów na inną. Life Long Learning to stałe podnoszenie swoich kompetencji oraz poszerzanie wiedzy.

Czemu służy nauka?

  • zwiększaniu swoich przychodów finansowych
  • satysfakcji i przyjemności z własnego rozwoju
  • daje nam większe poczucie bezpieczeństwa

Ucząc się, nasz umysł pracuje lepiej i wydajniej, co przekłada się również na lepsze samopoczucie.

Poszerzanie horyzontów w dobie pędu do nasz szczyt kariery zawodowej jest obowiązkiem, a nie może być tylko chwilowym etap w życiu pracownika.

Niestety bardzo wiele osób sięga po wiedzę, w momencie gdy widnieje nad nimi widmo przymusu. Stąd powszechne przekonanie tylko o nauce tego, co ma charakter pragmatyczny.

Polityka Life Long Learning

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych stało się jednym z priorytetów Unii Europejskiej, która zachęca do uczenia się przez całe życie, ponieważ jest to potrzebne aby:

  • zwiększyć konkurencyjność pracownika na rynku oraz szanse na zatrudnienie
  • ma służyć zwalczaniu wykluczenia społecznego
  • aktywizować grupy w trudnej sytuacji na rynku pracy

Nauka osób dorosłych odbywa się przez kształcenie formalne oraz nieformalne oraz poza formalne. Jej celem jest zwiększenie kompetencji w danej dziedzinie, nabycie nowych umiejętności lub całkowite przekwalifikowanie się.

Do priorytetów koncepcji Life Long Learning zalicza się między innymi zwiększenie dostępu obywateli do kształcenia ustawicznego, pokazanie jakie są możliwości nauki dostępne na rynku, uświadomienie, że nauka to inwestycja, która się zwraca.

Life Long Learning w praktyce

Korzystając z ideii Life Long Learningu osoby zainteresowane zdobywaniem nowej wiedzy mogą korzystać z kursów, szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych.

Szkolenia zawodowe są bardzo dobrym przykładem na rozwój osobisty oraz zawodowy. Na rynku jest wiele atrakcyjnych ofert różnych firm szkoleniowych. Cześć z nich jest bezpłatna, gdy kursy są organizowane  w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Inne mogą być opłacone ze środków Krajowego Funduszu Pracy, funduszy pożyczkowych lub przez pracodawcę.

W przypadku opłacania szkolenia przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy.

Podstawą w kształceniu osób dorosłych jest przede wszystkim właściwa diagnoza ich luk kompetencyjnych.

Share this post?

admin

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *