Oferta

Kontakt

Oferta

Współczesny rynek pracy wymaga stałego podnoszenia kompetencji zawodowych oraz umiejętności pracowniczych.

Odpowiednio przygotowana strategia rozwoju zasobów ludzkich oraz właściwie zaplanowany proces szkoleniowy

pomagają osiągnąć ten cel. Dlatego proponujemy współpracę podmiotom z sektora MŚP oraz dużym przedsiębiorstwom

w zakresie outsourcingu szkoleniowego. Szkolenia pracowników to nieodłączny element długoterminowych strategii działania.

Redagowanie treści

Outsourcing organizacji szkoleń

Outsourcing usług biurowo – administracyjnych