Skuteczne metody motywacji pracowników

Kontakt

Skuteczne metody motywacji pracowników

Zmęczenie, wypalenie zawodowe, niechęć do pracy. Z taką postawą po pewnym czasie może spotkać się wielu pracodawców. Co zrobić, by pracownik pracował efektywnie i odczuwał satysfakcję z wykonywanych obowiązków? Znaleźć skuteczny sposób motywacji. Jednak aby to zrobić, należy poznać dostępne techniki i metody. Poniżej przegląd kilku z nich.

MOTYWACJA FINANSOWA

Jest podstawowym narzędziem motywacji pracowników, a jednocześnie powszechnie dostępnym i zarazem prostym. Każdy, kto zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje w zamian określoną kwotę wynagrodzenia. Jej wysokość powinna być kompromisem pomiędzy interesami obu stron. Dodatkowo pracodawca może wprowadzić dodatkowe formy wynagrodzenia, które poza pensją zasadniczą zachęcą podwładnych do lepszej pracy. Warunkiem jest posiadaniem odpowiedniego budżetu na ten cel oraz zasadność przyznawania tego rodzaju dodatków finansowych, który są między innymi:

  • premia uznaniowa
  • nagrody pieniężne
  • premia kwartalna
  • dofinansowanie do szkoleń, kursów zawodowych lub studiów podyplomowych

Pracodawca może także zaoferować takie benefity jak samochód służbowy, laptop, prywatną opiekę medyczną

MOTYWACJA POZAFINANSOWA

Praca to nie tylko comiesięczne przelewy na konto bankowe. To również satysfakcja, zadowolenie i rozwój. Tak jest to możliwe, pod warunkiem, że w miejscu pracy stosuje się nie tylko zachęty  o charakterze finansowym, ale spogląda się na grupę pracowników jako drużynę, która razem  z nami dąży do osiągnięcia tego samego celu. Żeby było to możliwe, należy w pierwszej kolejności uświadomić pracownikom, czego oczekujemy i jakie mamy plany na najbliższe lata. Opracować plan działania, dokonać podziału obowiązków pomiędzy poszczególne osoby zgodnie z ich kompetencjami. Pracownik musi widzieć sens swojej pracy, dlatego oceniając jego pracę przełożony powinien w jej trakcie wspierać go przez:

  • pochwałę
  • docenianie jego starań
  • włączać go w proces podejmowania decyzji
  • chwalić za sukcesy, a za błędy krytykować umiejętnie(wskazywać obszary poprawy)

Motywacja pracowników jest trudnym zadaniem. Wymaga przede wszystkim indywidualnego podejścia i odpowiednich predyspozycji ze strony menedżera kierującego zespołem.

Share this post?

admin

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *