Sprawdź co składa się na kompetencje pracownika

Po pierwsze to, co mamy w naszej głowie…


Wiedza jest  to zakres specjalistycznych informacji zdobytych w procesie kształcenia realizowanego w placówkach edukacyjnych. Dyplom ukończenia szkoły, studiów, szkolenia ma być potwierdzeniem posiadania określonych zasobów wiedzy przez jego właściciela.

 

W sytuacji, gdy dążymy do wprowadzenia zmiany w naszym życiu zawodowym, która dotyczy nieznanego nam obszaru musimy we własnym zakresie zaplanować pozyskanie niezbędnych danych oraz informacji.

 

Współczesne przedsiębiorstwa również prowadzą działania związane z zarządzaniem wiedzą. Zasoby firmy to nie tylko dobra materialne. O konkurencyjności przedsiębiorstwa decydują także a zasoby wiedzy i połączenie ich z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zasoby wiedzy pracownika pozwalają odpowiedź mu na pytanie: „wiem co”.

Umiejętności

Pojęcie to obejmuje wszystko to, czego nauczyliśmy się do tej pory a także jest to nasz talent oraz zdolności. Umiejętności ogólne są podstawą do wykonywania zadań związanych z danym obszarem pracy, grupą zawodową. Przykładem są umiejętności sprzedażowe dla grupy zawodów przyporządkowanych do sektora handlu.


Cechy psychofizyczne/Postawy

Pracodawcy prowadząc proces rekrutacji na określone stanowisko mają stworzony obraz „idealnego pracownika”. W zakresie cech psychofizycznych i jego postaw zwraca się uwagę na lojalność wobec pracodawcy, odporność na stres, reakcję na sytuacje kryzysowe, zaangażowanie w powierzone obowiązki, nastawienie na współpracę oraz komunikatywność, otwartość na zmiany, odpowiedzialność, kreatywność czy innowacyjność.


Kwalifikacje

Umiejętności zawodowe są potwierdzenie naszej wiedzy oraz tym, umiemy w praktyce. Najczęściej są potwierdzone przez dyplomy i certyfikaty, a ich podstawą są właśnie kwalifikacje ogólne. Każda kategoria zawodowa lub stanowisko ma dokładnie wskazane wymagane przez pracodawcę standardy kwalifikacji zawodowych.

 

Kodeks Pracy wskazuje na dwa pojęcia – „kwalifikacje zawodowe” oraz „uprawnienia do wykonywania określonego zawodu”. Nie ma jednak dokładnej definicji tych pojęć w ustawie. Dokonując wyjaśnienia wymienionych terminów zgodnie z definicją słownikową kwalifikacje oznaczają to, że pracownik potrafi wykonać daną czynność i posiada do tego odpowiednią wiedzę.

 

Natomiast uprawnienia to prawo do zrobienia czegoś w granicach określonych przepisami prawnymi. Pracodawca ma możliwość ustalenia stosownego zapisu w regulaminie wynagradzania a dotyczącego właśnie kompetencji pracownika na danym stanowisku.

 

Sprawdzeniu powyższych elementów służy analiza SWOT . Wypełnienie takiego testu daje wiele korzyści. Po pierwsze poznajesz dokładnie siebie oraz swoje możliwości.

 

Na podstawie testu i własnych preferencji jesteś wstanie określić w jakich branżach chciałabyś pracować, a także będziesz mieć wiedzę o tym, na jakie stanowiska możesz aplikować zwracając uwagę na własne kompetencje a nie tylko doświadczenie zawodowe ujęte w ogłoszeniu o pracę.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies to zamknij to okno. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.